ИСТОРИЈА - УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА

ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ
2013/11/15,11:49

ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА

POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈУ СТАРТУЈ КЛИКОМ НА ОВОМ МЕСТУ


ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ - ТЕКСТ
2013/11/15,11:58

ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ 

Историја је наука која се бави проучавањем прошлости људског друштва. као наука, историја је настала у старој Грчкој. Творцем или "оцем историје" сматра се старогрчи историчар Херодот. Он је тврдио да се о догађајима из прошлости може говорити само на основу проверених историјских извора.

До сазнања о догаћајима из прошлости историчари долазе на основу историјских извора. Историјски извори се деле на писане, материјалне и усмене.

У писане историјске изворе спадају сви натписи и записи из прошлости. Они се чувају у историјским архивима и библиотекама. У материјалне историјске изворе спадају оруђа и оружја из прошлости, као и остаци грађевина. Они се чувају у музејима, а могу се видети и на археолошким локалитетима. У усмене изворе спадају предања, митови, легенде, песме и приче из прошлости.

 У новије време користе се и савремени извори: аудио (звучни), видео и информатички (компјутерски) извори.

Прошлост се дели на праисторију и историју. Праисторија почиње настанком човека и траје до изума писма. Историја се дели стари век (од настанка писма до пада Западног римског царства) , средњи век (од пада Западног римског царства до открића Америке), нови век (од открића Америке до Првог светског рата) и савремено доба (од Првог светског рата до данас).

 

ПОЈАМ ВРЕМЕНА
2013/11/15,12:14

ПОЈАМ ВРЕМЕНА - POWER POINT ПРЕЗЕНTAЦИЈА

POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈУ СТАРТУЈ КЛИКОМ НА ОВОМ МЕСТУ

 

ХЕРОДОТ
2013/11/15,12:33

ХЕРОДОТ

 

Текст о Херодоту стартуј кликом на линк доле 

ДЕТАЉНИЈЕ

 

ПРАИСТОРИЈА
2013/11/15,12:38

ПРАИСТОРИЈА

Текст о праисторији стартуј кликом на линк доле 

ДЕТАЉНИЈЕ

 

 

СТОУНХЕНЏ
2013/11/15,12:40

СТОУНХЕНЏ

Стоунхенџ 2007. године 

Текст о Стоунхенџу стартуј кликом на линк доле  

ДЕТАЉНИЈЕ

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu