ИСТОРИЈА - УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА

« ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ | Main | ПОЈАМ ВРЕМЕНА »

ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ - ТЕКСТ
2013/11/15,11:58

ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ 

Историја је наука која се бави проучавањем прошлости људског друштва. као наука, историја је настала у старој Грчкој. Творцем или "оцем историје" сматра се старогрчи историчар Херодот. Он је тврдио да се о догађајима из прошлости може говорити само на основу проверених историјских извора.

До сазнања о догаћајима из прошлости историчари долазе на основу историјских извора. Историјски извори се деле на писане, материјалне и усмене.

У писане историјске изворе спадају сви натписи и записи из прошлости. Они се чувају у историјским архивима и библиотекама. У материјалне историјске изворе спадају оруђа и оружја из прошлости, као и остаци грађевина. Они се чувају у музејима, а могу се видети и на археолошким локалитетима. У усмене изворе спадају предања, митови, легенде, песме и приче из прошлости.

 У новије време користе се и савремени извори: аудио (звучни), видео и информатички (компјутерски) извори.

Прошлост се дели на праисторију и историју. Праисторија почиње настанком човека и траје до изума писма. Историја се дели стари век (од настанка писма до пада Западног римског царства) , средњи век (од пада Западног римског царства до открића Америке), нови век (од открића Америке до Првог светског рата) и савремено доба (од Првог светског рата до данас).

 

Коментари

Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu