ИСТОРИЈА - УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА

« ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ XVI - XVIII ВЕК | Main | ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА »

ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ XVI - XVIII ВЕК - ТЕКСТ
2013/11/18,00:04

МАНУФАКТУРА

Мануфактура је нови облик производње који се јавља крајем 15. и почетком 16. века. Повећани број становника градова довео је до повећања броја радника, а из колонија је почела да стиже већа количина сировина. Стара занатска производња више није могла да преради толику количну сировина нити је могла да подмири потребе већег броја станвоника. Зато се по градовима отварају мануфактурне радионице чија је главна карактеристика ручни рад (manu facere – руком радити) и строга подела рада. 

Мануфактурне радионице имале су од 10 – 30 радника. Сваки радник или група радника имала је свој део посла тј. по једну радну операцију. Мануфактурна производња највише се развила у преради текстила, коже и метала. 

Последице овог начина производње се обимнија, квалитетнија и јефтинија производња. То је довело до још већег развоја трговине и банкарства, али и до стварања нових капиталистичких односа и два нова друштвена слоја – буржоазије (грађанске класе) и радничке класе. 

Капиталистичка поризводња попримила је обрисе и у пољопривреди, нарочито у сточарству, најпре у Енглеској, а потом и другим европским земљама. Енглез Џентро Тал изумео је сејачкицу на бразде. "Ограђивањем" општинске утрине, куповином или присвајањем сељачке земље енглеско племство, које је прихватило буржоаске навике и начин производње (џентри), поставило је темеље пољопривредној индустрији.

Коментари

Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu