ИСТОРИЈА - УЧИТЕЉИЦА ЖИВОТА

« ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА | Main | ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА »

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА - ТЕКСТ
2013/11/17,10:12

СРЕДЊИ ВЕК

Средњи век је период од 5. до 15. века. Почиње падом Западног римског царства 476. године, а завршава се открићем Америке 1492. године. Дели се на рани средњи век од 5. до 12. века и позни средњи век од 12. до 15. века. 

Средњи век карактеришу феудални друштвени односи. Назив су добили по феуду – земљишном поседу. Најзначајнија личност средњовековних држава је владар који је могао носити различите титуле – цара, краља, кнеза ... Он је господар целе државне територије коју дели на мање поседе – феуде и додељује их себи лојалним ратницима – феудалцима (племство, властелини, властела). Феудалци су за узврат дужни да владарима плаћају порез и да га прате у ратовима. Овакви зависни односи феудалаца у односу према владарима називају се вазалним односима, тј. феудалци су вазали у односу на владаре који су њихови сениори. 

Властела се делила на крупну, средњу и ситну. Подела је извршена на основу величине поседа које је властела поседовала. 

Земљишне поседе обрађивали су зависни сељаци – кметови. Они су за разлику од робова у старом веку имали у власништву кућу, окућницу, оруђе за рад и стоку. Плаћали су бројне дажбине феудалци у натури и касније у новцу. Нису били дужни да ратују, али им је било забрањено да напуштају имања. Због високих дажбина, примитивне земљорадње са ниским приносима и честих епидемија заразних болести, положај кметова био је изузетно тежак, тек нешто бољи него положај робова. 

Појам државе везиван је за владара, властелу и цркву. Заправо државу је оличавао владар преко себи верне властеле уз подршку цркве. Кметови нису имали никакву улогу у држави, осим производне. Они нису ратовали, нити су били у било каквим државним институцијама тога доба. Њихово је било искључиво да буду производна снага која ће плаћати дажбине. 

Посебно место у средњем веку имала је хришћанска црква. Хришћанство је било једина тековина коју су варварски народи прихватили од античког света. Црква је током средњег века израсла у чврсту организацију са строгом хијерархијом. Високо свештенство било је привилеговани део средњовековног дружтва. Црква је поседовала огромне поседе на којима је радило на хиљаде кметова, имала је право убирања својих дажбина, пуноправно се мешала у политику владара у држави, а због величине њених поседа сматрана је крупним феудалцем. 

Овакви односи су мање – више били исти у свим средњовековним државама.

Коментари

Comment Icon

Svaka čast, blog je savršen!

Posted by: Dušan Grujić at 2014/09/27, 19:47
Comment Icon

Hvala imenjače.

Posted by: novakovdusan at 2014/09/28, 20:16
Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu